Kategoriler
Java

Java Hata Yakalama (Exception Handling) Try-Catch

Try-catch yapısı

 

Hata yakalamak için kullanılan birkaç yöntem vardır fakat bu yazıda

try-catch üzerinde duracağız.

Exception’lar kodlama sırasında oluşan anormal durumlardır. Örnek vermek gerekirse , String bir ifade girmek gereken yerde int bir ifade girdiğimizde hata ile karşılaşırız ve program çalışmayı durdurur.

İşte burada exception handling yöndemlerinden birini kullandığımızda hata ile karşılaştığımız zaman ne yapılacağını kolaylıkla söyliyebiliriz. Ayrıca hata ile karşılaştığımızda program çalışmayı durdurmaz , kaldığı yerden devam eder.

Exception hadling’in çok kullanıldığı yerlerden biriside dosya işlemleridir (bir sonraki yazımızda dosya işlemlerinden bahsedeceğiz).

Şimdi bir örnekle pekiştirelim. Kolay ve anlaşılır bir örnek olması için şöyle yapalım. Örneğin bir sayıyı 0 ‘a bölmeye kalktığınızda program hata verir. Bunu önlemek için try-catch yapısını kullanalım

burada görüldüğü gibi try-catch kullanmadık bu yüzden program hata verdi ve kapandı.

Burada try-catch kullandık ve çıkan hatayı görebildik ve sonrasında istersen devam edebiliriz.

System.err ‘yi anlatmak gerekirse aynı System.out gibi çalışıyor çok bir farkı yok sadece hata mesajını ekrana bastırmak için  kullanılıyor. err yerine out da kullanabilirdiniz değişen birşey olmazdı. Ama bilirsiniz kod yazmanında bir kültürü vardır tıpkı sınıf adlarınındaki kullanılanlar gibi.

Catch içinde hatayı bastırmanın bir başka yolu ise direk çıkabilecek hatayı bilip o hata sınıfını yazmaktır.Biz yukardaki örnekte exception sınıfından kullandık yani ne tür hata çıkarsa onu söylicek bir diğer yönetim şöyledir.

Görüldüğü gibi bir sayıyı sıfıra böldüğümüzde çıkacak hata bellidir aritmetik bir hata ile karşılaşırız.

Bir de hata ile karşılaşınca programın devam ettiğini görmek için şu kodu yazalım

Kodda görüldüğü gib  try- catch den sonra program çalışmaya devam ediyor.